Sprawozdanie G. Chichestera w sprawie zielonej księgi Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w UE Gospodarowanie odpadamiSprawozdanie G. Chichestera w sprawie zielonej księgi Komisji w sprawie  gospodarowania bioodpadami w UE

Zielona księga wydana w 2008r. przez Komisję Europejską zdefiniowała odpady biodegradowalne dzieląc je na te pochodzące z ogrodów i punktów sprzedaży detalicznej,  restauracji lub domostw. Są to zarówno odpady pochodzące z parków jak trawa, liście, a także  produkty spożywcze. Odpady takie trafiają do spalarni, kompostowników, na składowiska   śmieci czy także do specjalnych pojemników, gdzie mogą być przetwarzane na gaz. Należy   skoncentrować się na pozyskaniu energii z bioodpadów miejskich, co mogłoby dać ok. 7%   energii odnawialnej na rok 2020. Z jednej strony jest to sposób na pozbycie się odpadów, a z   drugiej do pozyskania energii. Nie można wykluczać żadnych technologii, gdyż   wprowadzają one element konkurencyjności i innowacyjności.

Hall: energia z odpadów to coś, na czym powinniśmy się koncentrować.

KE dużą  uwagę zwraca na beztlenowe spalanie bioodpadów i tworzenie gazu mogącego zasilać  pojazdy, lub przy odpowiedniej przeróbce trafiającego do sieci gazowej. Proces beztlenowego  rozkładu może być też wykorzystany do produkcji etanolu i to również powinno zostać wzięte  pod uwagę w naszej dyskusji.