Sprawozdanie zwrotne delegacji do Kalabrii we Włoszech gospodarowanie odpadamiM.Pirillo: Celem wizyty delegacji reprezentującej Komisję Envi we Włoszech, było zapoznanie się z sytuacją ekologiczną dwóch prowincji w regionie Kalabrii. Prowincje te borykają się z problemem niebezpiecznych odpadów, które przyczyniły się do kompletnej dewastacji środowiska naturalnego oraz wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców.

Gospodarowanie odpadami - złomowisko

Gospodarowanie odpadami – złomowisko

W wyniku badań stwierdzono obecność toksycznych metali ciężkich m.in. chromu oraz promieniotwórczego pierwiastka – Cezu 137.  W czasie swojego pobytu, delegacja miała również możliwość zwiedzenia nieczynnej fabryki, gdzie wytwarzano siarczan cynku. Produktem ubocznym tego procesu był toksyczny muł, który wyrzucano na okoliczne wysypiska oraz wybrzeże, zamiast go zgodnie z europejskimi procedurami – oczyszczać. Miejscowa prokuratora prowadzi dochodzenie i przewiduje postawienie zarzutów karnych, co najmniej 135 osobom. W chwili obecnej przystąpiono do rewitalizacji terenu, ale skażenie było tak duże, że zdecydowano się zamknąć kilka miejscowych szkół. Ponieważ część odpadów (m.in. Cez 137) trafiła do regionu z zagranicy, poproszono o zaangażowanie instytucje europejskie, aby wyegzekwować przestrzeganie odpowiednich norm i przepisów. Delegacja stwierdziła, że proces oczyszczania terenu mógłby postępować szybciej, gdyby nie pokrywające się kompetencje decyzyjne władz lokalnych i regionalnych.

R.Morkunaite-Mikuleniene: Gdy członkowie delegacji oglądając skażone wysypiska, próbowali się dowiedzieć w jaki sposób trafiły na nie skażone odpady, nikt z lokalnych władz nie chciał udzielić takich informacji a jedynym wytłumaczeniem zaistniałej sytuacji, były próby wzajemnego przerzucania się odpowiedzialnością.

S.Wils: Problem z którym boryka się Kalabria jasno pokazuje, że Włochy nie stosują europejskich procedur w dziedzinie gospodarowania odpadami a jeśli już dojdzie do skażenia – nie mają odpowiednich procedur oraz środków, by zagrożenie zostało szybko zneutralizowane.

A.Zanoni: Problem nielegalnych wysypisk śmieci jest powszechny w niemal całych Włoszech. Ustawodawstwo w tym obszarze przewiduje zbyt wiele kompetencji na różnych poziomach władzy. Brakuje regularnie przeprowadzanych kontroli a wysypiska takie są na tyle niebezpieczne, że zanieczyszczają wody gruntowe i powodują powstawanie groźnych chorób u okolicznej ludności.