Zielona księga Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej Gospodarowanie odpadamiZielona księga Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej  :

Jest to sprawozdanie kompromisowe. Ilość odpadow biologicznych w UE to 100 milionów ton. Ok. 10% to bioodpady. Dlatego rola bioodpadów jest bardzo istotna. Aby promować społeczeństwo na recyclingu stworzyło 250 miejsc pracy na kazde 10 ton odpadów. Wiele państw członkowskich wykorzystuje wysypiska śmieci, choć nie jest to najlepsze.

Gospodarowanie odpadami - odpady szklane

Gospodarowanie odpadami – odpady szklane

 Odpady to ¼ emisji gazów cieplarniana ich. Wiele ton gazów cieplarnianych to odpady ok.  109 milinów ton Priorytet: Prewencja w odpadach, aby wykorzystać do wytworzenia energii odnawialnej. Jeżeli chodzi o ustawodawstwo- jeżeli nie będzie uproszczeń, to będzie to pozytywne  działania i w jednym teksie zawrzemy wszystkie normy w jednym tekście ustawodawczym –  dlatego tez uważam, ze powinna powstać jedna dyrektywa na ten temat. Dlatego tez  propozycja jest wspólnego systemu. Selektywna zbiórka odpadów jest dość istotna i powinna  stać się obowiązkowa. Dzisiaj najlepszym rozwiązaniem SA naciski nad wynikiem, którego  chcemy osiągnąć. Oddzielanie bioodpadów powinno być reguła a nie wyjątkiem. Każde państwo członkowskie  powinno brać odpowiedzialność za sortowanie odpadami.

Julie Girling kwestia powinna być rozstrzygnięta przez każde państwo czlonkowskie. Podstawowe  pytanie to, co nam przyniesie segregowanie odpadów. Nie chciałabym oddzielnej legislacji. Pewność prawna najważniejszym motywatorem powinna być kwestia ekonomiczna.  W sprawie kompostowania powinny być standardy albo zespól standardów. Potrzeba nam  systemu, aby moc ocenić rodzaj kompostu.

Richard Seeber Warto zmniejszać wpływ na zmiany środowiska i ograniczenia bioodpadów. Mowa jest o  dyrektywie, która spowoduje hierarchie odpadów. Potrzebna jest dyrektywa dotycząca tego zagadnienia. Warto jest wytwarzania wysokiej jakości kompostów i gazów. Hierarchia powinna być ważniejsza do energii odnawialnej.  Odpowiednia zbiórka odpadów i kompostowanie oraz tlenowy rozkład jak najbardziej  wpisuje się w tej dyrektywie.

Oana Antonescu W UE mamy wiele wspólnotowych przepisów. Stad wydaje mi się ze odrębna dyr. Byłaby  konieczna by moc monitorowania skutki tego sektora na środowisko. W Rumuni jest tylko  częściowy wykorzystywany ale to tylko ze względu an to, ze nie ma prawnych uwarunkowań.

Mairead McGuunness W pełni popieram selektywnej zbiorki. Trzeba zachować cały cykl życiowy odpadów, aby  moc wykorzystywać je.

Anna Rosbach Komisja: Jeżeli ktoś chce, to może wykorzystać obecne ustawodawstwo. Obecnie w ramach  ustawodawstwo powinno być brane pod uwagę.  Potencjał, który stoi już za obecnym ustawodawstwem jest nie wykorzystywany. W dyr.  Ramowej mamy programy w sprawie wykorzystywania bioodpadów. Mamy obecne  narzędzia np. w sprawie węgla, tylko musi być wola polityczna. Zdaniem komisji  najważniejsze jest działanie tych państw, które SA opóźnione w tym procesie.  Zastanawiamy się czy przepisywanie wszystkich dokumentów do jednej dyr. Czy to cos  zmieni, Mamy obecnie wszystkie zasady, ale nie SA one wdrożone w życie w wielu  państwach. Najważniejsze jest wdrożenie ich instrumentów, które już mamy, a nie SA jeszcze  egzekwowane. Ramy prawne –istnieją, jeżeli na poważnie weźmiemy dyr. Ramowa, to trzeba przyznać, ze  nie ma możliwości składowania śmieci na wysypiskach. Wdrażanie leży w gestii państw członkowskich. Podczas przesłuchania komisarza  Potocznika , mówił bardzo konkretnie na ten temat. Chcemy zapewnić narzędzia dotyczące  „know how” i ich wdrażania.  powinniśmy stworzyć ramy polityczne – jest to wielkie wyzwanie gospodarcze. Najważniejsze  jest to, aby miejsca pracy były trwale. Musimy być konkurencyjni pod względem  gospodarczym i ekonomicznym.